A Magyar Régész Szövetség a magyar régészek egyetlen szakmai érdekképviseleti szervezete. A 2005-ben alapított, jelenleg több mint 450 fős tagsággal bíró szövetség legfontosabb küldetései:

Előmozdítani a nemzeti kulturális örökség régészeti elemeinek védelmét.

Szakmai és tudománypolitikai kérdésekben képviselni a Magyarországon régészeti tevékenységet folytatók hivatásgyakorlással kapcsolatos érdekeit.

Elősegíteni a régészképzés és a hivatásgyakorlás minőségi szintjének folyamatos emelését. 

 

 

 

Elősegíteni a hivatásgyakorlás demokratizmusának erősödését.

 

 

 

 

Elősegíteni a régészeti tevékenység társadalmi elismerését.

 

 

 

 

Nemzetközi szinten képviselni a magyar régész-hivatást.

 

 

Szakmai információs rendszerek és fórumok kiépítése és működtetése.

 

 

Kidolgozni a Régész Etikai Kódexet és saját eszközeivel elősegíteni az abban foglaltak érvényesülését.

 

 

A régész szakma köztestületének, a régész kamara létrehozásának kezdeményezése és elősegítése.

GALÉRIA